Ukens sitat

" To sannheter nærmer seg hverandre. En kommer innenfra og en kommer utenfra. Der de møtes har en mulighet til å se seg selv." (- Tomas Transtrømer)

Motgift mot bekymring

"Du kan bekjempe kronisk grubling og bekymring ved å bruke en motvirkende tanke: Minn deg selv på at: Hvis det finnes en løsning på problemet, er det ingen grunn til bekymring. Hvis det ikke finnes en løsning, er det heller ingen vits å bekymre seg". (- Dalai Lama: The Art of Happiness)

Kurskonsulent Sissel Tungen: Fjern tidstyvene!

Arbeidsgivere investerer store beløp i virksomhetens kjernesystemer og opplæring i disse fordi de ansees som kritiske for virksomheten. Kontorstøttesystemene ansees imidlertid ikke like kritiske, og det gis sjelden opplæring i bruk, men systemene er viktige verktøy får å skape en effektiv arbeidsdag. Systemene brukes veldig ulikt og er sjelden tilpasset arbeidsprosessene i virksomheten. Outlook har vært lenge på markedet og de fleste har brukt verktøyet over år, likevel er kompetansen og utnyttelsen av verktøyet relativt lav og behovet for opplæring er stort. Vår kurskonsulent Sissel Tungen har gjort seg mange erfaringer gjennom kursene hun holder i Outlook. "De fleste har utfordringer med å

Gratulerer med ny jobb!

Vi gratulerer Audun Hjertholm (57) med ny jobb som seniorrådgiver IKT. Stå-på-vilje betaler seg! Vi lykkes nok en gang med å hjelpe 50+ gruppen over i ny jobb.

Om å holde ut...

Da du lærte deg å gå som barn og falt utallige ganger, tenkte du noen gang: "Dette er ikke noe for meg"? ;-) "Reis deg og fall 7 ganger. Den åttende gangen står du." (- Japansk ordtak) "Mange av livets fiaskoer er mennesker som ikke forsto hvor nær de var ved å lykkes da de ga opp" (- Thomas Edison)

Visdom

Om fastlåste holdninger: " Det gjelder å få nytt lys gjennom gamle vinduer" (- Ian McDermott)

Når problemene sluker oss

Jeg møter jevnlig mennesker som i jobb eller privatliv sliter med problemer. Tilværelsen kan kjennes stressende og vond. I smerteterapi brukes ofte teknikken med å skifte fokus for å lindre smerte. Jeg prøver å få folk til å se sin situasjon enten i et breddeperspektiv i dag eller i et langt tidsperspektiv fremover. I nedenstående utsnitt av Dalai Lamas bok "Kunsten å være lykkelig" fokuserer han på skifte av perspektiv: "Når vi møter problemer virker det som om vi ofte får et snevrere syn på tilværelsen. Vi bruker kanskje all oppmerksomheten vår på å bekymre oss over problemet, og vi kan føle at vi er de eneste som opplever slike vanskeligheter. Dette kan føre til en slags selvopptatthet

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Basic Square

Bedre Tid  -  Karl Johansgate 8, 0154 Oslo