top of page

Modne arbeidstakere – en oversett ressurs


Aldersdiskriminering i arbeidsmarkedet har lenge vært et tema. Modne arbeidstakere blir valgt vekk til fordel for yngre på tross av at de modne ofte har mer å tilby enn yngre på flere vesentlige områder. Gruppen 50+ bruker derfor som oftest lengre tid på jobbskifte enn yngre grupper. Årsaken er ofte seiglivede myter og stereotypier. Høye lønns- og pensjonskostnader og høyt sykefravær blir ofte brukt som forklaring på hvorfor de modne velges vekk.


For det første er lønn et forhandlingsspørsmål. Min erfaring er at modne arbeidstakere er mer fleksible i lønnsforhandlinger enn yngre. De modne har gjerne etablert økonomi og mindre gjeld. Tidligere ga ytelsesbaserte pensjonsordninger med progressiv premieinnbetaling høyere kostnader for de eldste arbeidstakerne. I dag er de fleste pensjonsordninger innskuddsbaserte. Det gjør at eldre og yngre med samme lønn koster det samme i pensjonsinnbetaling.


Hvilke fordeler kan modne arbeidstakere bringe med seg?


Forskning gjort i USA (Finkelstein & Bloch, 2015) identifiserer følgende 10 fordeler med modne arbeidstakere:

1. Eldre arbeidstaker er jevnt over mer kompetente og erfarne

2. De gir mindre turnoverkostnader fordi de blir lengre i jobben

3. Arbeidsmoralen er sterkere enn hos yngre

4. De har forretningsfokus

5. De har og pleier et nettverk

6. Multigenerasjonsteam fungerer best

7. Modne arbeidstakere har en viktig rolle i kompetanseoverføring og opplæring av de yngre

8. De betyr kontinuitet og opplevd sterkere personlig oppmerksomhet overfor kunder

9. Modne arbeidstakeres erfaring skaper mer business

10. Modne arbeidstakere blir ofte en del av arbeidsgivers identitet og symboliserer historie og produkter


Disse funnene stemmer godt med min egen erfaring som karriererådgiver gjennom 22 år.


Så hvorfor ansette en 50+ åring


  1. Godt erfaringsgrunnlag (positive og negative) i forskjellige type prosjekter, organisasjonsformer, persontyper og personalproblemer, tekniske problemstillinger og løsninger, omstillinger i bedriften, omorganiseringer etc.

  2. Ofte langsiktig stabil arbeidskraft, fokuserer på bedriftstilhørighet og mindre på neste jobb og videre karriere.

  3. Opptatt av kvalitet og gjøre en god jobb der og da, for bedriften og ikke nødvendigvis for å bli "forfremmet"

  4. Med sin erfaring kan de ofte definerer raskt og fokusere på det som er vesentlig i prosjektene.

  5. Forstår ofte verdien av et godt arbeidsmiljø og teamarbeid og er innstilt på å bidra positivt.

  6. Kan være en ressursperson som kan være et godt forbilde for yngre kollegaer, sparringspartner og ikke konkurrent.

  7. Kan være god aldersmatch mot kundegruppens beslutningstakere.


Kunne du tenkte deg å ansatte en senior? Del gjerne dine meninger med oss.


Einar Furnes, 2022Comments


Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page