top of page

Bli bevisst dine skjulte ressurser som viktige forutsetninger for å lykkes med å finne ny jobb. Tydelig profil, energi og målrettet aktivitet gir økt konkurransekraft i arbeidsmarkedet. Sammen gir vi deg konkurransekraften som løfter deg ut av den jevne søkermassen. Vi fokuserer på viktige temaer og går i dybden på de områder du selv har mest behov for. Vi legger stor vekt på individuell tilpasning av programmet og reflekterer sammen over de tema som skaper resultater. Konsulentene våre har mer enn 18 år erfaring og over 1100 utførte oppdrag. Vi deler gjerne vår omfattende erfaring med deg.

Kompetansen din er større enn du tror!

Resultatene dine er mange!

Du har mange ressurser og stor påvirkningskraft!

Utforsk nye muligheter!

Ta kontakt

Einar Furnes

908 78 122
einar.furnes@bedretid.no

Ulla Kjeldstad

952 97 372
ulla.kjeldstad@bedretid.no

 Lederutvikling / Coaching

VÅR MENY

En coachingprosess er aldri et fast program. Tema og vektlegging vil kunne variere til dels mye avhengig av den hvilke problemstillinger den enkelte bringer inn i prosessen.

Vi tar utgangspunkt i:

 • Hva er utfordringen i dagens situasjon?

 • Hvor vil du? Etablering av mål.

 • Hva er viktig for deg? Bevisstgjøring av trivselsfaktorer og verdier i jobben.

 • Hvilke ressurser trenger du for å nå målene? Definering av forutsetninger for en god prosess.

 • Hvilke muligheter har du? Det er bedre å ha flere alternativ enn bare ett.

 • Hvem kan du søke hjelp og støtte hos?

 • Hva hindrer deg i å komme videre?

 • Trening i kommunikasjons teknikker.

 • Vi lager handlingsplan med konkrete tiltak med utspring i din jobbsituasjon.

 • Og så ser vi på resultatene!! Virker det du gjør?

 • Hva kan du evt. gjøre annerledes?

Hva med å starte nå?

Ta kontakt:

Marte Bergersen Zierfuss

Mobil: 917 34 867

marte.zierfuss@bedretid.no

Lederutvikling Coaching  Teamutvikling

nye muligheter og alternativer som kan gi deg solid forankring for videre satsing

bottom of page