Det er mange tidstyver: Sjefen, e-post, dårlige arbeidsplaner og møter. Bruker vi arbeidstiden smart

Det går mange diskusjoner om framtidens utfordringer for Norge. Etter mange tiår med kraftig økonomisk vekst, pekes det på utflating og krevende omstillingsprosesser for å sikre velferdsstaten for kommende generasjoner. Arbeidstidens lengde kommer med jevne mellomrom opp, gjerne i sammenheng med den såkalte tidsklemma. Om det er arbeidstiden eller andre tidkrevende aktiviteter som skaper denne klemma, kan det strides om. Det er likevel et interessant paradoks at vi blant de land som har den korteste arbeidstiden, men også noe av den høyeste produktiviteten blant sammenlignbare nasjoner. Dette kan tolkes på flere måter. For det første er vi tross alt rimelig effektive når vi er på jobb. Det s

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Basic Square

Bedre Tid  -  Karl Johansgate 8, 0154 Oslo