top of page

Bli bevisst dine skjulte ressurser som viktige forutsetninger for å lykkes med å finne ny jobb. Tydelig profil, energi og målrettet aktivitet gir økt konkurransekraft i arbeidsmarkedet. Sammen gir vi deg konkurransekraften som løfter deg ut av den jevne søkermassen. Vi fokuserer på viktige temaer og går i dybden på de områder du selv har mest behov for. Vi legger stor vekt på individuell tilpasning av programmet og reflekterer sammen over de tema som skaper resultater. Konsulentene våre har mer enn 18 år erfaring og over 1100 utførte oppdrag. Vi deler gjerne vår omfattende erfaring med deg.

Kompetansen din er større enn du tror!

Resultatene dine er mange!

Du har mange ressurser og stor påvirkningskraft!

Utforsk nye muligheter!

Ta kontakt

Einar Furnes

908 78 122
einar.furnes@bedretid.no

Ulla Kjeldstad

952 97 372
ulla.kjeldstad@bedretid.no

 Lederutvikling / Coaching / Teamutvikling

UTVIKLING

UTFORDRINGENE STÅR I KØ.  ER DU RIGGET FOR FREMTIDEN?

Vi vet at raske løsninger sjelden finnes og at endring tar tid. Å bli bevisst sine vaner og mønstre gir åpning for nye muligheter. Ved bevisstgjøring og selvinnsikt hjelper vi deg til å finne gode løsninger på utfordringer i jobben. Vi relaterer alle tema til jobbsituasjonen og har et praktisk fokus. Strategisk og forretningsmessig tilnærming kombinerer vi med menneskelige innsikt.

Coachen bidrar til å åpne nye muligheter og alternativer.

En trygg sparringspartner med lang erfaring er et godt alternativ.

  • Du får solid forankring for videre satsning.

  • Du får raskere utvikling,

  • Du får mer ut av ditt potensial.

 Vi har mange års ledererfaring, og har hjulpet et anselig antall nye og erfarne ledere. Vi er sertifiserte NLP-coacher.

I EN COACHINGPROSSES vil det åpne seg nye muligheter og alternativer som kan gi deg solid forankring for videre satsing. Enten du som ny leder trenger støtte til raskere utvikling, eller du som erfaren leder trenger å få ut mer av ditt potensial, kan vi bidra med gode modeller og masse erfaring. Vi vet at raske løsninger sjelden finnes. Endring tar ofte tid. Ved bevisstgjøring hjelper vi deg til å se dine vaner og mønstre. Dette åpner for nye gode løsninger på utfordringer i jobben. Coaching er hjelp til selvhjelp.

 

VÅR TEAMUTVIKLING tar utgangspunkt i hva teamet skal være til for fremover og hvor teamet er ift. til dette. Hvilke forventninger, mål og rammer er det teamet skal forholde seg til? Teamutvikling vil oftest være knyttet til bedriftens strategi og mål. Samtidig er teammedlemmenes personlige opplevelse av hverandre et viktig utgangspunkt for utvikling. Vi bruker derfor 360-verktøyet SPGR som utgangspunkt for en prosess hvor teamet blir kjent med seg selv og medlemmene med hverandre.

Lederutvikling Coaching  Teamutvikling

nye muligheter og alternativer som kan gi deg solid forankring for videre satsing

bottom of page