Rekruttering og «glorieeffekten» - Hva gjør du som kandidat til stillingen?

Når du som søker til en jobb stiller på intervju, vil du i utgangspunktet være så godt forberedt som mulig. De fleste fokuserer sterkt på å kunne svare godt på de spørsmål og belyse de temaer som man forventer intervjuer vil ta opp. Du skal selvsagt være godt forberedt til et intervju. Men er innholdet i intervjuet det mest avgjørende? Psykologisk forskning tyder på at andre faktorer kan være vel så avgjørende for hvilket valg rekrutterer tar. Nobelprisvinner Daniel Kahneman viser i sin bok «Tenke fort og langsomt» (Pax forlag 2012) hvilken effekt førsteinntrykket og første innskytelse rundt muligheter, har for beslutninger. Han kaller det «Glorie­effekten» eller WYSIATI – What You See Is A

OneNote – den uoppdagede diamanten

OneNote er den elektroniske notatboken i Office-pakken som kommuniserer med Outlook. Lær deg å: Lage og dele notater med andre Søke og finne igjen notater. Få notatene på alle enhetene dine, der du er. Legg inn ferdige maler som du bruker Skriv og del møtereferatet med en gang. Legg oppgaver inn i outlook med en gang. Last ned agenda og dokumenter Ta bilder som passer til teksten Legge inn hyperlinker i notatene Vil du lære deg å bruke OneNote – ta kontakt med oss i Bedre Tid.

Visdomsord

The Past is History The Future is Mystery This Moment is a Gift That's why it is called the Present Enjoy it! (- ukjent)

Norske ledere og tydelighet: For mye ofres for å bli populær?

Undersøkelser bl.a. fra Booz & Company i 2011 (Nå del av PwC), viser at mange ledere kan bli for ambisiøse og satser for bredt på en gang. Man evner ikke å prioritere smalt nok til at ressursene samles om noen viktige satsingsområder. Konsekvensen kan bli at man fremstår som utydelig overfor medarbeidere og med det skaper usikkerhet som påvirker fremdriften negativt. Undersøkelser fra Sahlgrenska Akademiet 2013 og Arbeidsmiljøsenteret 2016 peker bl.a. på manglende prioritering og uklar delegering som årsak til at ledere blir utydelige. Erfaring fra lederutvikling Min egen konsulenterfaring fra mange år med lederutvikling viser et tilleggsaspekt som tyder på prioriteringsproblemer hos norske

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Basic Square

Bedre Tid  -  Karl Johansgate 8, 0154 Oslo