top of page
Denne personvernerklæringen gjelder for behandlingen av personopplysninger som gjøres av Bedre Tid

Bedre Tid tar ditt personvern på alvor. Vi vil sørge for at vi bruker opplysningene vi har om deg i tråd med personvernlovgivningen.

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Dette kan f.eks. være navn, bosted, e-postadresse, kommunikasjon eller teknisk informasjon når du bruker våre nettsider.

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke personvernrettigheter du har.

Hvilke opplysninger har vi?

I forbindelse med at du anvender våre tjenester behandler vi typisk følgende opplysninger om deg:

 

Kontaktopplysninger

Kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og epostadresse. Disse opplysningene får vi i all hovedsak fra deg, men vi kan også få det fra din arbeidsgiver eller andre.

Brukerkontoopplysninger

Brukerkontoopplysninger som alder, fødselsdato, kjønn.

Brukeraktivitet

Dine aktiviteter på en nettside, f.eks. at du besøker den, publiserer innhold (tekst, bilder, videoer, etc.) og at du reagerer på innhold (like, kommentar)

Kommunikasjon

Dette gjelder din dialog med konsulentene. Konsulentene bruker en logg ifm. møtene med deg. Det gjelder også e-poster og tekstmeldinger på telefon.

Hva bruker vi opplysningene til

I forbindelse med at du inngår i et program med oss vil vi typisk bruke dine opplysninger til følgende formål:

For å administrere og levere dine bestillinger. Til dette formålet bruker vi særlig kontaktopplysninger, brukerkontoopplysninger, og kommunikasjon.

Det rettslige grunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er at det er nødvendig for å kunne oppfylle vår avtale med deg.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene

Vi vil lagre betalingsopplysninger og kjøpshistorikk i en periode på 5 år i samsvar med bokføringsloven. Møtelogg lagres i inntil 1 år etter at oppdraget er avsluttet. For bokføringsformål: Til dette formålet bruker vi betalingsopplysninger og kjøpshistorikk. Det rettslige grunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er våre rettslige forpliktelser etter bokføringsloven.

Hvem utleverer vi opplysninger til?

Vi deler personopplysninger om deg med våre tjenesteleverandører i den grad det er nødvendig for å levere produkter og tjenester til deg. Dette omfatter bl.a. våre leverandører av personprofilanalyser. Vi vil i slike situasjoner inngå avtaler med leverandørene som beskytter dine personopplysninger og som sørger for at leverandørene ikke kan bruke opplysninger utover det som følger av denne personvern­erklæringen. Våre leverandører er:

Human Content AS

Optimas Organisasjonspsykologene AS

SHL/CEB Norge AS

SPGR Institute AS

I tillegg vil vi kunne dele dine opplysninger innad i Bedre Tid innenfor rammen av denne personvernerklæringen.

Sosiale medier:

Du kan dele informasjon fra våre Tjenester på sosiale medier, for eksempel Facebook, LinkedIn og Twitter, ved hjelp av for eksempel en "Liker"-knapp. Dersom du velger å dele informasjon i sosiale medier, vil disse mediene kunne samle inn opplysninger om din aktivitet på Tjenesten.

Opplysninger det sosiale mediet kan samle inn om deg kan gjelde:

- Dato og tidspunkt for ditt besøk

- Internettadressen eller URL til adressen du besøker

- IP-adressen din

- Nettleseren du bruker

- Operativsystemet du bruker

De vil også kunne knytte denne informasjonen til profilen du allerede har hos dem. Bedre Tid har ingen kontroll med eller ansvar for hvordan sosiale medier bruker personopplysninger de samler inn om deg. Vi henviser deg derfor til de vilkårene og betingelsene som gjelder for det aktuelle sosiale mediet. Vi anbefaler at du holder deg oppdatert om formålet med og omfanget av informasjons­innhenting som skjer på sosiale medier. Du kan hindre sosiale medier i innstillingene for nettleseren. Dersom du vil unngå at sosiale medier registrerer din adferd må du logge ut av det sosiale mediet.

Dine personvernrettigheter

Innenfor rammene av gjeldene lovgivning, har du følgende personvernrettigheter:

 

Rett til informasjon.

Du har rett til å motta ytterligere informasjon om vår bruk av person­opplysningene dine.

 

Rett til innsyn.

Du har rett på en kopi av personopplysningene dine.

 

Rett til korrigering.

Du har rett til å få feilaktige opplysninger om deg rettet. Du kan oppdatere opplysningene i din brukerkonto. Dersom det er andre opplysninger du mener må rettes eller du ikke har en brukerkonto kan du kontakte oss direkte.

 

Rett til å glemmes.

Du har rett til å be om at opplysningene dine slettes dersom vi ikke lenger har behov for dem.

Rett til å begrense behandlingen av personopplysninger.

Du har rett til å be om at vi slutter å bruke personopplysningene dine.

Rett til å få opplysninger overført.

Du har under enkelte omstendigheter rett til å få utlevert personopplysninger som du har gitt oss i et format som gjør at du kan overføre personopplysningene til en annen organisasjon. Du kan også har rett til å få personopplysningene dine overført direkte fra oss til organisasjonen. Denne retten gjelder kun opplysninger som behandles med automatiserte metoder og som har grunnlag i samtykke fra deg eller som behandles som ledd i å oppfylle en avtale med deg. Denne retten omfatter kun opplysninger som du har gitt oss, enten direkte gjennom for eksempel registrering av brukerkonto eller som er generert gjennom din bruk av våre tjenester.

 

Rett til å motsette deg behandling av personopplysninger.

Du har rett til å motsette deg vår bruk av personopplysningene dine, for eksempel ved å motsette deg markedsføring.

Rett til å forhindre automatiserte beslutninger.

Du har rett til ikke å være underlagt automatiserte beslutningsprosesser med rettslig eller lignende virkning (for eksempel automatisert kredittvurdering). På nåværende tidspunkt benytter vi ikke automatiserte beslutninger.

Det er unntak fra rettighetene vi har beskrevet over. Disse unntakene følger av lovgivningen og kan for eksempel innebære at det ikke gis innsyn i enkelte opplysninger eller at opplysninger ikke kan slettes. Du kan få mer informasjon om disse unntakene ved å kontakte oss eller Datatilsynet.

Du kan utøve rettighetene dine, og få mer informasjon om hvilke unntak og begrensninger som gjelder, gjennom din brukerkonto eller ved å kontakte oss.

 

Dersom du mener at vi har behandlet personopplysningene dine på en måte som ikke er i samsvar med personvernlovgivningen, kan du kontakte oss eller Datatilsynet.

Kontaktinformasjon

Bedre Tid:

Ulla Kjeldstad mobiltelefon: 9529 7372

E-post: ulla.kjeldstad@bedretid.no

 

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep, 0037 Oslo

Telefon: 22 39 69 00

E-post: postkasse@datatilsynet.no

bottom of page