Visdom

Om fastlåste holdninger:

" Det gjelder å få nytt lys gjennom gamle vinduer"

(- Ian McDermott)

Utvalgt innlegg
Siste innlegg