Hvordan bruke makt konstruktivt? Noen betraktninger rundt ledelse og makt

I vårt likhetsbaserte samfunn gir ikke en lederposisjon automatisk respekt. Tittel alene holder ikke til at du har makt utover din formelle makt. Jobben kan bli tung å utøve dersom du må bruke din formelle makt i alle sammenhenger. Som person kan du få respekt og med det makt, ut over det din tittel skulle tilsi. Hva handler det da om? Avgjørende for god, effektiv maktutøvelse handler om din atferd og kommunikasjon som leder. Den som har ordet i sin makt, - heter det - kan fort få makt over andre. Men veltalenhet holder ikke alene. Mange ledere er ikke bevisst sin atferd og spesielt ikke sin non-verbal kommunikasjon, og undervurderer erfaringsmessig sin signaleffekt. Eksemplets makt er allti

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Basic Square

Bedre Tid  -  Karl Johansgate 8, 0154 Oslo