top of page
Når energien og resultatene uteblir...

TEAMET

Bli bevisst dine skjulte ressurser som viktige forutsetninger for å lykkes med å finne ny jobb. Tydelig profil, energi og målrettet aktivitet gir økt konkurransekraft i arbeidsmarkedet. Sammen gir vi deg konkurransekraften som løfter deg ut av den jevne søkermassen. Vi fokuserer på viktige temaer og går i dybden på de områder du selv har mest behov for. Vi legger stor vekt på individuell tilpasning av programmet og reflekterer sammen over de tema som skaper resultater. Konsulentene våre har mer enn 18 år erfaring og over 1100 utførte oppdrag. Vi deler gjerne vår omfattende erfaring med deg.

Kompetansen din er større enn du tror!

Resultatene dine er mange!

Du har mange ressurser og stor påvirkningskraft!

Utforsk nye muligheter!

Ta kontakt

Einar Furnes

908 78 122
einar.furnes@bedretid.no

Ulla Kjeldstad

952 97 372
ulla.kjeldstad@bedretid.no

Revitalisere teamet: 

Sett på strømmen!

  • Hvilke resultater skal dere som team levere?

  • Når er det lurt å samarbeide for å skape de beste resultatene?

  • Når fungerer individualisten best?

  • Hva krever egentlig samarbeide?

  • Hvordan håndtere interne motsetningsforhold?

 

Vår teamutvikling tar utgangspunkt i bedriftens strategi og rammevilkår, og er fokusert på konkrete resultater.  Hvilke interessenter, forventninger, ressurser og øvrige rammer er det teamet må forholde seg til? Vi fokuserer på å tette gapet mellom hvor teamet er i dag og det fremtidige målet.

Den beste kartlegging av nå-situasjonen i teamet skjer gjennom en måling av hvordan teammedlemmene gjensidig opplever hverandre, og hvordan de opplever teamet som helhet. Bedre Tid har et samarbeide med teamforsker og professor Endre Sjøvold ved NTNU, som har skrevet flere bøker om teamprosesser og vellykkede team.  

Med utgangspunkt i nå-situasjon og definerte mål utarbeides handlingsplaner med konkrete tiltak for teamet og enkeltindividet.

Teamprosessen krever normalt innsats over flere måneder med samlinger, evaluering og justering underveis.

Uavhengig av teamets fokus og forbedringsområder vil enhver endring måtte skje hos den enkelte.  Vi anbefaler derfor at teamprosessen støttes opp med coaching av de enkelte teamdeltakerne.  Se eget menypunkt for Lederutvikling / Coaching. 

 

Vi forteller deg gjerne mer, - ta kontakt med oss!

Ta kontakt

Marte Bergersen Zierfuss

917 34 867

marte.zierfuss@bedretid.no

bottom of page