top of page

Coaching: Lederutvikling på utsiden av komfortsonen


Lederutviklingsprogram kan være designet med henblikk på førstegangsledere, strategisk ledelse, teamutvikling osv. Felles er at de gjerne gir en overordnet, generell kompetanse. Disse programmene går ikke alltid ned på konkret individuelt tiltaksnivå. De møter derfor heller ikke i særlig grad enkeltpersonens spesifikke utfordringer og behov knyttet til lederrolle og situasjon. Programmene gir et "kart" til deltakerne. Så må deltakerne "gå i terrenget" selv, og terrenget er ikke likt for alle. I en coachingprosess vil coachen i langt større grad «gå i terrenget» med lederen.

Raskere læring

Både virksomheten og enkeltpersonen kan ha mye å hente på en coachingprosess som fanger opp individuelle utfordringer. En raskere lære- eller endringsprosess vil oftest være resultatet.

Normalt oppholder vi oss i vår egen komfortsone til daglig. Kjennetegnet er at vi ut fra tidligere erfaring eller læring, behersker oppgaver og relasjoner i komfortsonen. Blir vi stilt overfor noe som utfordrer og tvinger oss ut av komfortsonen, opplever mange usikkerhet eller direkte utrygghet. Noen møter dette med passivitet, og håper utfordringen går over. Andre kan bli overmodige og for raske, gjøre feilvurderinger og komme uheldig ut. Hvis dette skjer over tid, kan ufruktbare handlingsmønstre dannes, som ikke nødvendigvis er lette å komme ut av på egen hånd. Her kan en coach bidra til trygghet og hjelpe lederen til å jobbe smartere, - ikke bare hardere. Mye handler om støtte til å se alternativer og muligheter, og så prøve ut disse. Læring og mestring gjennom prøving, - og minst mulig feiling., er den mest effektive måten å lære på. Tilnærmingen blir praktisk og i mindre grad psykologisk.

Typiske temaer vi jobber med kan være:

 • Kontrollbehov vs. delegering. Hvordan gi medarbeiderne ansvar og handlingsrom uten å miste kontrollen

 • Kommunikasjon som leder: Verbal og ikke-verbale teknikker

 • Trygghet i lederrollen: Hva kan du gjøre for å bygge og trygge deg som leder?

 • Motivasjon: Din egen og medarbeidernes

 • Møteledelse: Forberedelse, gjennomføring og etterarbeid

 • Tydelighet: Norsk egalitetskultur gjør at en del ledere blir for forsiktige og med det utydelige

 • Prioritering: Tidsaspekt og viktighet

 • Makt og beslutninger: Makt har en negativ klang som skaper nøling og beslutningvegring hos noen ledere. Riktig bruk av den myndighet som lederfunksjonen gir, kan være både nødvendig og positivt.

Coaching vs mentoring

Vi opplever ofte å bli rådspurt ift. konkrete problemstillinger, og ser ikke noe prinsipielt galt i å bruke aktuelle utfordringer. Tvert imot kan det være svært lærerikt at coachen hjelper leder til å se alternative løsninger. Hvis lederen selv ikke ser noen løsning, gir vi noen ganger mulige løsninger, tips eller råd dersom lederen ønsker det. Det er en glidende overgang mellom coaching og mentoring. Noen ganger glir vi inn i mentorrollen. Det er konstruktivt så lenge læring og utvikling finner sted.

Erfaring gir trygghet i prosessen

Våre konsulenter har lang ledererfaring og opptil 20 års erfaring som coacher. Vi jobber med alle ledernivåer: Konsernsjefer, linjeledere, stabsdirektører, mellomledere og teamledere/-førstelinjeledere. Vår erfaring dekker ulike bransjer og offentlig sektor, og vi har møtt mange ulike typer utfordringer. Vi har pedagogisk, økonomisk og/eller sertifisert coachutdanning (NLP).

Et lite OBS til slutt: Denne artikkelen er skrevet med ledelse i fokus. Coaching kan være like aktuelt for fagspesialister/nøkkelpersoner eller medarbeidere med et utviklingspotensial.

Om du er leder som ønsker å prøve coaching eller har en annen leder eller medarbeider under deg som kunne ha nytte av å prøve: Kontakt oss for en uforpliktende samtale.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page