top of page

Omstilling og ledelse i offentlig sektor: Fra de store linjer til de små skritt

Evnen til omstilling og kompetanseutvikling vil være avgjørende for å oppnå nye mål i offentlig sektor. Det viktigste vil være å innse at dette er nødvendig for å sikre gode og effektive tjenester. Vi kan hjelpe.

Norge er inne i en utfordrende tid. Nyhetene preges av global økonomisk uro, en amerikansk president som skaper usikkerhet innen handels-, utenriks- og sikkerhetspolitikk, stadig nye Brexitforviklinger og politisk turbulens i mange land. På vår hjemlige scene har vi fått en utvidet regjering med flertall i Stortinget, og for første gang en egen digitaliseringsminister for å oppnå bedre samordning og utnyttelse av digitale nettverk. Utfordringene våre er kjente, en aldrende befolkning og gradvis reduserte inntekter fra olje- og gassindustrien.

For å ivareta velferden i årene framover er flere tiltak nødvendige. Regjeringens perspektivmelding beskriver begrensning i offentlige utgifter, økning i produktiviteten, høyere sysselsetting og bedre utnyttelse av teknologi som avgjørende for å lykkes. Begrensning i offentlige utgifter kan bety innstramming i flere av dagens velferdsordninger og nøkternhet i innføring av nye kostbare ordninger, - noe som vil være politisk krevende. Vi er allerede inne i omfattende offentlige reformer som kommune- og regionreformen, nærpolitireformen og utvidelse av samhandlingsreformen. Felles for disse reformene er at de krever økte ressurser på kort sikt og betydelig evne til omstilling innen struktur, organisering, arbeidsform og ledelse. Behovet for større samhandling mellom ulike offentlige myndigheter og mellom næringsliv og offentlige er innlysende. Dette er en stor utfordring for vår sektoriserte stat.

Økning i produktiviteten betyr at vi må jobbe smartere, det vil bl.a. si å utnytte teknologi bedre og mer tidseffektivt. Perspektivmeldingen legger til grunn en årlig vekst i arbeidsproduktiviteten på 1,5 prosent. Høyere sysselsetting betyr at arbeidstakere må stå lengre i jobb, at flere deltidsansatte går over i fulltidsstillinger, spesielt innen sektorer som mangler kompetent arbeidskraft, og at grupper med lav arbeidsdeltakelse får betydelig økt sysselsetting. Omstilling er på ingen måte ukjent, men har ofte vært preget av «skippertaksmentalitet» og store organisatoriske endringer når det har vært økonomiske utfordringer. Alt dette handler om de store linjer, er krevende og skaper ofte mye politisk støy og langvarige prosesser.

Når dette skal settes ut i livet blir det viktig å etablere en kultur hvor omstilling blir en positiv og konstruktiv del av hverdagen, og hvor ny teknologi og kompetanse tas i bruk og utnyttes best mulig. Da handler det også om de mange små skritt og tiltak i arbeidshverdagen.

I Bedre Tid har vi erfarne og kompetente rådgivere som innehar erfaring, kompetanse og konkrete metoder og verktøy som kan bidra til å lykkes med denne omstillingen. Vi har lang erfaring med teamutvikling for å få ledergrupper og avdelingsteam til å fungere bedre, og har meget gode resultat med coaching og lederutvikling innen blant annet kommunal sektor.

Prosesstøtte til arbeidsgivere/ledere kan være nyttig og relevant for å utvikle lederskap, bevisstgjøre behovet for prioritering i prosessene og sikre økonomisk styring.

Vi har omfattende erfaring med å hjelpe overtallige over i nye jobber ifm. med omstilling. I denne sammenheng tilbyr vi individuell karriereveiledning til ledere og arbeidstakere som søker nye muligheter.

Bedre Tid tilbyr kurs i tidseffektivisering med bruk av Outlook og One Note som gir en mer effektiv hverdag. Undersøkelser viser at rundt 40 prosent av møter er direkte tidstap. Til virksomheter som ønsker å gjøre noe med dette tilbyr vi kurset «Smarte møter».

Bedre Tids rådgivere har også lang erfaring med rekruttering og kan bidra med dette til både eksisterende og nye samarbeidspartnere

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page