top of page

«Med en varsom hånd kan du ryste verden»

(Sitatet er fra Mahatma Gandhi)

- Hvordan vinne frem som introvert i de ekstrovertes verden

Som karriererådgiver og coach i snart tjue år har jeg erfart at introverte generelt bruker noe lengre tid enn ekstroverte på å få seg ny jobb. Min erfaring er at ekstroverte ofte blir fortrukket av rekrutterere og oppdragsgivere/beslutningstakere fremfor introverte i ansettelsesprosesser. Jeg vil dvele litt med dette.

Først en liten begrepsavklaring:

Introverte trives best i eget selskap. De får energi av å konsentrere seg om en oppgave alene. Sosiale sammenhenger, teamarbeid og møter kan oppleves kjedelig, anstrengende og tapper energi. Introverte kan virke sjenerte og forsiktige uten egentlig å være det. Introverte er ofte mer analytiske og grundige enn ekstroverte.

Ekstroverte trives best sammen med andre og får energi av teamarbeid og møter. De liker sosiale fora. Alenetilværelse over tid oppleves som kjedelig og energitappende. Ekstroverte er ofte utagerende, aktive og liker oppmerksomhet. De jakter på belønning og kan ta risiko i større grad enn introverte. De er ofte raskere på ballen, og går fortere lei hvis løsning eller resultat ikke kommer.

Alle mennesker er begge deler, men det ene trekket vil være sterkere enn det andre. Introverte og ekstroverte trenger ulike nivå av ytre stimuli for å fungere godt. Det er selvsagt ikke slik at den ene personligheten er bedre enn den andre. Det som i rekrutteringssammenheng og i jobb er interessant, er i hvordan personlighetstrekkene dine passer til den jobben du skal gjøre, og om du i så måte har en hensiktsmessig atferd.

Det er ingen grunn til at introverte ikke skulle verdsettes på linje med ekstroverte. IQ er statistisk likt fordelt. Historien kan vise til mange store introverte personer, - Isaac Newton og Albert Einstein var begge introverte. I dagens mediabilde kjenner vi f.eks. Bill Gates, Steven Spielberg og Magnus Carlsen.

Forskning viser at mange av de mest kreative er introverte. De er gjerne også mest analytiske. (Institute of Personality Assessment and Research, Univ. Of California Berkley) Steve Wozniak, medgründer av Apple og som er introvert, skriver i sin selvbiografi at de fleste oppfinnere og ingeniører han har møtt er introverte.

Ulikt det vi ofte tror, er ikke «kreative team» særlig effektive. Idéer oppstår i én hjerne. Det er derfor langt mer effektivt at en stille, introvert tenker får jobbe med utfordringen alene. Idédugnader er sløsing.

Forskning viser imidlertid at en god blanding av ekstroverte og introverte i operative team er mest effektivt.

Introverte kan i større grad enn ekstroverte finne glede i arbeidet i seg selv, og bli oppslukt av det. Selve prosessen blir viktigere for motivasjon og effektivitet enn målet med arbeidet. Man havner i «flow». (Prof. Mihaly Csikszentmihaly)

Professor Adam Grant ved University of Pennsylvania har forsket på sammenhengen mellom ledelse og resultater. Det er liten korrelasjon mellom personlighet og godt lederskap når reelle resultater legges til grunn. En ekstrovert leder med glimrende lederegenskaper menneskelig sett, men som samtidig er dårlig på forretningsledelse, kan kjøre bedriften i grøften med de ansatte som heiagjeng. Ekstroverte ledere som jakter på belønning og troféer, kan bli konkurranseorienterte, risikovillige og for raske. Det kan kosten bedriften dyrt. Da er det bedre med en ettertenksom, veloverveid beslutningstaker som leder etter grundig analyse.

Professor Quinn Mills ved Harvard sier at introverte ledere er de beste til å lede initiativrike medarbeidere fordi de er åpne og mottakelige, der ekstroverte ledere kan virke passiviserende pga. dominans.

Så hva er årsaken til at introverte likevel settes til side i rekrutteringssammenheng?

Vår respekt for andre mennesker i vestlig kultur er ofte knyttet til hvor verbale de er, - ikke hvor kloke eller kunnskapsrike de er. Verbale vil ha lettere for umiddelbart å bli lagt merke, og førsteinntrykket farger resten. Eller som Nobelprisvinner Daniel Kahneman sier: «What you see is all there is” - glorieeffekten. Rekrutterer kan bli overveldet av førsteinntrykket og filtrere bort det som ikke stemmer ift. dette. Raske, selvsikre svar imponerer ofte mer enn gjennomtenkte. Det overfladiske og tabloide slår ofte det grundige og velbegrunnede. Ekstroverte blir da enklere å forholde seg til for rekrutterer, som lettere kan ta en rask beslutning. Oppdraget løst på kortere tid, betyr flere penger tjent, - for å provosere bransjen litt.

Innenfor ledelse er innflytelsen stor fra amerikanske lederidealer som i stor grad er sprunget ut fra Harvard University, hvor ekstrovert ledelse dyrkes i stor grad. Rekrutteringsidealet i Norge ligger nok nært opp til dette.

Hva kan så du gjøre som introvert kandidat til en jobb? Her er noen mulige tips:

 • Start med å gjøre en god forberedelse: Sett deg grundig inn i kravspek til jobben og hva du matcher på. Gjør så mye research som mulig om bedriften. Da trygger du deg selv.

 • Forbered og still noen gode spørsmål som kan synliggjøre din innsikt og kompetanse. Dette kan være en fin måte å markere seg på.

 • Lag grundig og godt gjennomtenkte businesscase og bruk dokumentasjon (PowerPoint) til å støtte deg til når du presenterer. Ha klar eksempler på at dette har du gjort før eller vis til erfaring som har overføringsverdi.

 • Tenk positivt og mulighetsorientert. Husk du skal til en samtale mellom to likeverdige parter, - og ikke til et forhør.

 • Tør å kaste deg uti det og gå ut av komfortsonen når situasjonen tilsier det. Husk at personlighet og atferd ikke er absolutter, men kan tilpasses situasjonen du er i. Vi kan alle tøye personligheten vår gjennom vår egen vilje.

 • Formidle så kraftfullt du kan og vær samtidig deg selv.

 • Finn positive tolkninger av funn i evt. personprofiler (tester) du må ta. Kommer du f.eks. ut som lite beslutningssterk, kan du si at du kan bruke litt tid på beslutninger. Når du beslutter er beslutningene derfor godt gjennomtenkt og begrunnet.

 • Smil, selv om du egentlig ikke føler for det. Det kan påvirke din sinnstilstand og rekrutterer.

 • Tenk litt «Fake it till you make it», uten at du blir skuespiller og forstiller deg. Går du for langt blir du ukomfortabel. Da vil kroppsspråket ditt avsløre deg. I så fall tror rekrutterer på det hun ser, og ikke på det du sier. Husk at du skal fungere i jobben ut fra dine forutsetninger. Får du jobben på feil forutsetninger, vil du bli innhentet av virkeligheten på et tidspunkt.

 • Hvis du kjenner deg ukomfortabel, - ta tyren ved hornene og si til rekrutterer at dette er viktig for deg og at du er litt nervøs av den grunn. Det kan virke forløsende på deg og situasjonen. Rekrutterer vil som oftest vise forståelse for det.

 • Du får ofte spørsmålet: «Hvorfor skal vi ansette deg?» Forbered en godt begrunnet appell hvor du fokuserer på dine sterke sider både kompetanse og erfaringsmessig, og mht. personlige egenskaper (f.eks. kreativ, analytisk, nøye, utholdende o.a.)

Råd til den ekstroverte som har lest dette: «If no thought your mind does visit, make your speech not too explicit” (Piet Hein). Eller: Snakk mindre, lytt mer, - husk du har to ører og en munn…

Kilder:

Susan Cain: «Stille» (Pax 2013)

Daniel Kahneman: «Tenke fort og langsomt» (Pax 2013)

Mihaly Csikszentmihaly: «Finding Flow» (Perseus 1997)

O’Connor & Lages: “Coaching with NLP” (Element 2004)

Div.kilder: Big Five personlighetstrekk. Jungs typologi

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page