top of page

Er referanser overvurdert i rekruttering?

Professor Linda Lai ved BI, retter i en artikkel i Dagens Næringsliv den 12. mars i år søkelyset på bruk av referanser i rekruttering. Hennes påstand er at referanser er overvurdert som bidrag ift. å sikre god og riktig utvelgelse av kandidater. Referansene selger jevnt over et for positivt bilde, skriver hun, og henviser til forskning.

Referansene er ment å fungere som garantister for at du som jobbsøker snakker sant om din kompetanse og erfaring. Utover å få bekreftet og/eller avkreftet sin oppfatning av deg, vil rekrutterer gjerne at referansene bidrar til et utfyllende bilde av deg. Da bør du som jobbsøker sørge for å ha tilstrekkelig mange som kjenner deg i ulike sammenhenger, - internt som kollega, medarbeider eller leder. Eksterne referanser som kjenner deg som kunde, leverandør, fagperson o.a., kan også være smart å oppgi. Spør om rekrutterer i tillegg ønsker private referanser. Vær forsiktig med å oppgi referanser som bare har et perifert forhold til deg, selv om referansen kan være kjent og ha et godt navn.

Mange jobbsøkere har gjerne 2 - 3 referanser klare til intervjuer. Det er som regel for få. Du bør minst ha 5 – 6 referanser klare som rekrutterer kan velge mellom. De fleste rekrutterere har vært utsatt for for positive referanser, som Linda Lai er inne på i sin artikkel. Mange har også blitt lurt av direkte uærlige referanser en eller annen gang, hvor referansens mål kan ha vært å bli kvitt en person som ikke passet inn. Selv har jeg vært utsatt for dette som rekrutterer, og for avtalt spill mellom søker og referanser. En erfaren rekrutterer bør derfor søke å snakke med så mange som mulig for ikke å gå i fellen og bli lurt. Jo flere referanser du kan gi, desto mer troverdig kan du derfor virke. Du bør videre være forberedt på å forklare hva slags relasjon du har hatt til referansen, og gi eksempler på samarbeidet. Kanskje ønsker rekrutterer at du oppgir navn på personer du ikke har gått så godt sammen med. Rekrutterer vil neppe ta kontakt for å ødelegge for deg som kandidat, men for å danne seg et mer fullstendig bilde. Ikke vær redd for å være ærlig da. Det bør virke overbevisende. De fleste har jo opplevde at samarbeid ikke er like lett med alle. Vær også klar over at LinkedIn-profilen din blir lest. Hvem som helst i nettverket ditt kan så bli kontaktet uten at du vet om det. Det kan derfor være en god ide å varsle aktuelle kontakter i nettverket om at du er i søkerposisjon.

Forskningen viser altså at referanser er overvurderte og har liten reell verdi i vurdering av søkeren. Jeg støtter henne i dette. Likevel blir referansene i praksis tillagt stor vekt. Det må du ta hensyn til for å styrke ditt kandidatur. Referansene alene gir liten prediksjonsverdi (forutsigbarhet) ift. hvordan du vil lykkes i jobben du søker. Det samme gjelder søknad, CV, intervju og tester hver for seg, som er de andre elementene i rekrutteringsprosessen. Samlet bør de likevel gi et godt nok grunnlag for utvelgelse. Den egentlige syretesten på om du er et godt valg, skjer uansett ikke før du er kommet i jobb.

Bedre Tid jobber med riktig bruk av referanser i vår karriererådgivning. Ta gjerne kontakt om du har synspunkter eller ønsker å vite mer. Har du erfaring å bidra med, kan du gjerne bruke kommentarfeltet under.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page