top of page

Rekruttering og «glorieeffekten» - Hva gjør du som kandidat til stillingen?


Når du som søker til en jobb stiller på intervju, vil du i utgangspunktet være så godt forberedt som mulig. De fleste fokuserer sterkt på å kunne svare godt på de spørsmål og belyse de temaer som man forventer intervjuer vil ta opp. Du skal selvsagt være godt forberedt til et intervju. Men er innholdet i intervjuet det mest avgjørende? Psykologisk forskning tyder på at andre faktorer kan være vel så avgjørende for hvilket valg rekrutterer tar. Nobelprisvinner Daniel Kahneman viser i sin bok «Tenke fort og langsomt» (Pax forlag 2012) hvilken effekt førsteinntrykket og første innskytelse rundt muligheter, har for beslutninger. Han kaller det «Glorie­effekten» eller WYSIATI – What You See Is All There Is. Førsteinntrykket er en følelse som oppstår veldig raskt på basis av en rekke umiddelbare sanseinntrykk. Førsteinntrykket fungerer ofte som en sporveksel. Har man penset seg inn på et positivt hhv. negativt spor, er det vanskelig å snu. I stedet inntrer en filtreringsmekanisme som stenger ute informasjon som forstyrrer inntrykket. Vi søker altså bekreftelse på førsteinntrykket. Det trengs da flere sterke inntrykk for å nøytralisere dette.

Rekrutterere er ikke overmennesker (selv om noen av dem synes å tro det, og opptrer som om de er det), men undergitt de samme psykologiske mekanismer i sine beslutninger som folk flest. Jeg har flere ganger i samtale med rekrutterere spurt om begrunnelse for valg av kandidat, og fått svar som «Jeg likte henne». Det viser at valg kan være tatt ut fra intuisjon – «Glorieeffekten» og ikke rasjonell vurdering.

Som kandidat står du da overfor en tilleggsutfordring utover det å kunne svare godt for deg: Du må gjøre et godt førsteinntrykk. I tillegg vil en god presentasjon (formatet ditt) utover i intervjuet, virke positivt. Et godt førsteinntrykk slår inn i intervjuers underbevissthet eller intuisjon, og vil påvirke intervjuers holdning overfor deg i resten av intervjuet. Hva kan du gjøre for å skape et godt førsteinntrykk? Utover ytre ting som klær, hår, osv., handler det mye om selvtillit og energi i åpningssekvensen. Selvtillit og energi fordrer trygghet i situasjonen. Det blir vanskelig å ha positiv energi i et intervju dersom du er utrygg. Det kan igjen bety at mental forberedelse blir viktig før et intervju.

Noen ganger tas beslutningen før alle kandidater er intervjuet. Som kandidat kan du merke at intervjuet får et pro-forma preg med overfladiske spørsmål, og er kortere enn forventet. Rekrutterer har allerede bestemt seg, og ønsker ikke informasjon som kan forstyrre. Det kan være vanskelig å bryte gjennom en slik holdning. Jeg tror energi og gode spørsmål til rekrutterer er viktige forutsetninger til å lykkes med det. Min erfaring sier at det er mulig.

Bedre Tid forbereder og trener kandidater for gode intervjuprestasjoner. Ta kontakt for mer informasjon.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page