top of page

Bli bevisst dine skjulte ressurser som viktige forutsetninger for å lykkes med å finne ny jobb. Tydelig profil, energi og målrettet aktivitet gir økt konkurransekraft i arbeidsmarkedet. Sammen gir vi deg konkurransekraften som løfter deg ut av den jevne søkermassen. Vi fokuserer på viktige temaer og går i dybden på de områder du selv har mest behov for. Vi legger stor vekt på individuell tilpasning av programmet og reflekterer sammen over de tema som skaper resultater. Konsulentene våre har mer enn 18 år erfaring og over 1100 utførte oppdrag. Vi deler gjerne vår omfattende erfaring med deg.

Kompetansen din er større enn du tror!

Resultatene dine er mange!

Du har mange ressurser og stor påvirkningskraft!

Utforsk nye muligheter!

Ta kontakt

Einar Furnes

908 78 122
einar.furnes@bedretid.no

Ulla Kjeldstad

952 97 372
ulla.kjeldstad@bedretid.no

 Prosses-støtte til arbeidsgiver 

OMSTILLINGSPROSSESEN

Prosess-støtte til arbeidsgiver ved nedbemanning eller oppløsing av arbeidsforhold

Våre konsulenter har 30 års erfaring fra omstillingsprosesser i ledende HR-stillinger og som konsulenter.

  • Trenger du hjelp til å planlegge en nedbemanningsprosess?

  • Praktisk gjennomføring: Hvordan lede og gjennomføre?

  • Ledere og medarbeider: Den vanskelige samtalen

  • Informasjon / kommunikasjon intern og eksternt

  • Hvordan håndtere de gjenværende / «publikum»?

  • Hensiktsmessige sluttpakker

  • Hvordan balansere arbeidsgivers behov vs. menneskelig hensyn

  • Hvordan samarbeide med tillitsvalgte?

  • Hvilke eksterne ressurser kan du få behov for?

  • Samarbeid med ledende arbeidsrettsadvokater – ta kontakt for anbefaling ved behov

Ta kontakt

Marte Zierfuss

917 34 867

marte.zierfuss@bedretid.no

bottom of page